Singkar

36f73-kaversingkarsiluetbulanluka

Sanga

Suwara bocah-bocah padha pating brengok sinambi playon, njalari Nani ngelekake mripate. Nyawang jam tembok ing ngarepe. Meh jam papat. Ditoleh, Inten wis ora ana ing sandhinge. Kethap-kethip sedhela. Durung nganti menyat, wis keprungu suwarane Inten ngruruhi dheweke.

“Wis tangi Jeng,” katon Inten kang wis dandan rapi. Rambute keritinge kaya padatan, dikucir siji. Wedhakan tipis lan nganggo benges lamat-lamat.

“Arep menyang ngendi, kok wis ayu?” pitakone Nani karo lungguh.

“Lho, biasane aku rak ya ayu ta?” Inten mringis. “Arep mulang cah-cah kae neng ngarepan. Melu ya?”

“Mulang apa? Aku ra isa mulang bocah-bocah.”

“Tak ajari. Wis kana adus sik. Sing arep diwulang wis wangi jare,” celathune Inten karo njupuk tumpukan buku cerita kang banjur digawa metu.

(lebih…)

Iklan